Ringsted Re-Design

Ringsted Re-Design indkalder til ordinær generalforsamling 

den 9. marts 2020 kl. 15.00 - 17.00


Generalforsamlingen afholdes i Kulturhusets cafe, Søgede 3, Ringsted. Der serveres kaffe og kage.

Dagsorden ifølge vedtægterne

 1. Valg af stemmetæller

 2. Valg af dirigent

 3. Valg af referent

 4. Bestyrelsens beretning

 5. Fremlæggelse og godkendelse af revideret regnskab.

 6. Behandling af indkomne forslag

 7. Fremtidig virksomhed, kalenderen, herunder beslutning om donation 2021

 8. Godkendelse af næste års budget, og fastsættelse af kontigent

 9. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

  a. Kasser Anne Nielsen på valg

  b. Suppleanter Lotte Nielsen og Birgit Andersen

 10. Valg af revisor og revisorsuppleant

  a. Birgitte Bøtner Larsen - Valgt som bilags kontrollant

  b. Karen Borup som suppleant

 11. Eventuelt


Forslag der ønskes behandlet på generalforsamling, skal være generalforsamlingen i hænde senest en uge før generalforsamingen. Forslag om vedtægtsændringer fra medlemmer skal være bestyrelsen i hænde senest 6 uger før generalforsamlingen.

Generalforsamlingen træffer sine beslutninger ved almindelig stemmeflerhed.


Bestyrelsen    Årshjul for aktiviteter i Ringsted Re-Design

Måned

AktivitetTid og stedOpgaver

Kontaktperson 

 


Medlemsmøde

Birkely den 9. jan.

Dagsorden

Anne

 

24.

Evt. Genbrugsdag

Biblioteket 24. jan

Drøftes på medlemsmøde

Anne

Februar

Mandag

Sy-cafe

Kulturhuset/13-18

 

 

Merete og Else

 

Torsdag

Sy-cafe

Birkely/10-15

 

Anne og Else

 

27.

Bestyrelsesmøde

Birkely / 15 – 17

Planlægge generalforsamling

Merete

Marts

Mandag

Sy-cafe

Kulturhuset/13-18

 

 

Merete og Else

 

Torsdag

Sy-cafe

Birkely/10-15

 

Anne og Else

 

2.

Medlemsmøde

Kulturhuset / 14-15

Dagsorden

Anne

7.+8.

Evt. kursus for medlemmer

Re-use

 

Birkely / lørdag+ søndag /10-16

Søge § 18 midler

Merete


Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Klasselærere porttitor augue en turpis porttitor maximus. Nulla luctus Elementum felis, sit amet condimentum Lectus rutrum own.

Kalender

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Klasselærere porttitor augue en turpis porttitor maximus. Nulla luctus Elementum felis, sit amet condimentum Lectus rutrum own.